Семинар „Повишаване на производството и използването на биологични семена в България“

Фондация БИОСЕЛЕНА, BIONEXT Холандия, IFOAM-EU и FIBL Германия организират национален семинар на тема „Повишаване на производството и използването на биологични семена в България“ на 2 октомври 2019 в София. Семинарът се организира от проект LIVESEED, финансиран от Програма Хоризонт 2020 на ЕК.

Целите на дискусиите на семинара са:
*Да се определят политическите мерки и други действия, необходими за увеличаване на производството и използването на био семена в страната.
*Да се обсъди коя от тези мерки е най-подходяща и осъществима.
*Да се реши какви действия ще бъдат предприети от различните заинтересовани страни за прилагането на тези мерки.
Покани за присъствие са отправени към МЗХГ, български производители на биосемена (фирми и институти), сертифициращи фирми, както биопроизводители, които използват биосемена.

Програмата на събитието можете да видите в рубрика Предстоящо 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар