Италия разполага с два месеца да приведе националното си законодателство в съответствие с Директивата за оценка на въздействието върху околната среда

EK изпрати официално уведомително писмо до италианските власти

Комисията настоятелно приканва Италия да приведе националното си законодателство в съответствие с Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС). Директивата гарантира, че въздействието върху околната среда на публични и частни проекти се оценява, преди тяхното изпълнение да бъде разрешено. През април 2014 г. беше прието ново европейско законодателство (Директива 2014/52/ЕС), с което беше намалена административната тежест и повишена степента на защита на околната среда, като същевременно стопанските решения, свързани с публични и частни инвестиции, станаха по-добре обосновани, по-предсказуеми и по-устойчиви.

В Италия слабостите в националното законодателство са свързани, наред с другото, с начина, по който се провеждат консултации с обществеността, с правилата, уреждащи трансграничните консултации при проекти, които са предложени в Италия, но могат да засегнат други държави членки, с предоставянето на практическа информация относно достъпа до правосъдие и с въведените системи за избягване на конфликти на интереси. С оглед на това Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Италия, която разполага с два месеца, за да отговори и да коригира своето законодателство. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище на италианските органи.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.