153 акта за установени нарушения са съставили служители от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите през изминалата седмица

Проверени са 435 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина

За периода от 4 до 10 октомври 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 5835 проверки.

Проверени са 435 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 638 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  2054 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1687 ловци, 199 риболовци, и 822 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 94 констативни протокола и 149 акта за установени нарушения, от които 148 акта по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча.

Задържани са 30 кубически метра обла строителна дървесина, 56,55 пространствени  кубически метра дърва за огрев, три моторни превозни средства и др.

През отчетния седмичен период работиха три мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Сливен и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство Плевен“ и ТП „Държавно горско стопанство Ботевград“, на  Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Дупница“, ТП „Държавно горско стопанство Кюстендил“ и ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян – ТП „Държавно ловно стопанство Чепино“, на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен – ТП „Държавно горско стопанство Маджарово“ и ТП „Държавно горско стопанство Елхово“. Извършени са общо 150 проверки, в това число на 26 обекта за добив на дървесина, 7 обекта по чл. 206 от ЗГ, 45 превозни средства, 4 екипа горски инспектори, 58 ловци и 10 физически лица. Съставени са 3 акта по Закона за горите, един по Закона за лова и опазване на дивеча и 19 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Кюстендил и РДГ-Пазарджик. Задържани са една контролна горска марка, един моторен трион и два броя боеприпаси.

Служителите в Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ през изминалата седмица проведоха образователни игри и пленер с участието на 33 деца от СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра на тема: „Натура 2000 в Община Мездра“, както и „Нощ на прилепите“ в Посетителски център „Натура“ с участието на 60 деца от 3 училища. Открита беше изложба за Натура 2000, предоставена от Зелени Балкани.

Служителите на ДПП „Рилски манастир“ през отчетния период извършиха мониторинг на лечебните растения и предварителен мониторинг на мечката по част от заложените трансекти на територията на парка. Започна и попълването на формулярите на Националната система за мониторинг състоянието на биологичното разнообразие.

Беседа на открито чрез интерактивни игри пред 40 деца от детска градина „Елица“ за насекомите в природен парк „Сините камъни“ изнесоха експерти от Дирекцията на парка. В посетителския център на парка бе изнесена презентация за живота на лешоядите пред около 20 ученика от 6-ти клас. Служители от дирекцията продължиха опръстеняването и мониторинг на видове птици в парка. Раздадени бяха грамоти на най-активните доброволци в неговото есенно почистване.

Миналата седмица мероприятията в Дирекцията на Природен парк „Странджа“, премина под наслов: „Прилепите полезни или вампири?!“. Изнесена бе презентация с игри по метода на Горската педагогика с 50 четвъртокласници от ОУ „Елин Пелин“ град Бургас, както и с ученици от трети и четвърти клас на СОУ в гр. Малко Търново.

Служителите от Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“ извършиха попълване на дендрологичната и ентомологичната сбирки с нови видове. Направена беше подготовка за инициативата „Горски морски приказки“ за обучение на открито в детските заведения. Почистена бе чешма „Юбилейна“, на улея към нея и на езерото „Малко водно огледало“.

Служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ поставиха табели с имената на водопад Чергата и водопад Вретеното над село Ключ. Извършени бяха дейности по новоизграждащия се маршрут от село Коларово до Коларовските водопади.

В Природен парк „Витоша“ деца и родители от детска градина №12 „Лилия“ участваха в доброволческа акция на Детски екостационар „Белите брези“, където почистиха района от отпадъци, боядисаха оградата и прилежащата инфраструктура. Експерти от Дирекцията занимаваха децата с различни, интересни лесовъдски игри.

Експерти от Дирекцията на „Витоша“ съвместно с Екообщност и  Клуб за народни танци „Витоша“, тази неделя засадиха близо 40 фиданки в района на хижа „Алеко“. Почистиха района от отпадъци и подготвиха моста за лакиране. Съвместно с членове на Ротари клуб София, насипаха алеята при Драгалевския манастир.

При извършена проверка от служители на Дирекция на Природен парк „Витоша“ в защитена територия и зона по екологичната мрежа Натура 2000 се констатира, че е извършена земно-изкопна и насипна дейност от строителна техника в границите на парка, в землището на село Железница. Изкопната и насипна дейност е увредила защитената територия, като е променила естествения ландшафт на терена. С извършените дейности са засегнати прилежащо водно течение, река и резервоар за питейно-битови нужди на село Железница. 

 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.