post-image

ДЛС Тервел извърши залесяване на площ от 68 дка

Дейностите са и в подкрепа на Националната пчеларска програма, която в бъдещите три години е с добавени мерки в полза на стопаните, с цел създаване на устойчива среда за пчелните семейства
post-image

Превенция на пожари в горските територии

Една от мерките за борба със стихията, която прилага Агенцията по горите, е изграждане на система за откриване и ранно предупреждение на пожари в държавните предприятия