post-image

Предстои разгар на пожароопасния сезон

В тази връзка ИАГ и Регионалните дирекции по горите провеждат интензивни проверки по изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии