post-image

Забрана за лов

Ловни излети и организиран ловен туризъм са забранени през изборния ден.