post-image

Превенция на пожари в горските територии

Една от мерките за борба със стихията, която прилага Агенцията по горите, е изграждане на система за откриване и ранно предупреждение на пожари в държавните предприятия