post-image

Горски семеконтрол в България

С участието и контрола на станциите са създадени и се стопанисват генеративни и вегетативни семепроизводствени градини от бяла мура, бял бор, черен бор, сребрист смърч, кедър, липа и акация
post-image

Седмица на гората - история на празника

За първи път предложението Празникът на залесяването да продължи цяла седмица вместо един ден е изказано на страниците на списание „Горски преглед“