Данни за състоянието на горските територии са достъпни онлайн от днес

Информацията е публична и е обобщена в седем приложения

От днес, 20 юни всеки може да провери състоянието на горските територии на страната. Публикуваните статистически данни показват каква е площта на горските територии, видовете гори, общо за страната и по собственост – държавни, общински и гори, собственост на физически и юридически лица. Информацията е  публична и е обобщена в седем приложения, които се намират на официалната електронна страница на Изпълнителна агенция по горите в раздел „Документи” /Документи/Документи по Заповед №576/22.04.2016/.

Публикуването на данни за състоянието на горските територии в страната ще даде възможност на гражданите да се информират и за общата залесена площ, общия дървесен запас по видове и възраст, както и за обема добита дървесина по горски и ловни стопанства. В специално приложение е обобщена информация, която показва функционалната принадлежност на горските територии и какво е тяхното предназначение.