Днес се открива ловният сезон на дива свиня и местен дребен дивеч

5 октомври 2014 г., няма да е ловен ден, във връзка с предсрочните парламентарни избори

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча първата събота на октомври се открива груповият лов на дива свиня, както и лова на местен дребен дивеч.

Във връзка с провеждането на предсрочните парламентарни избори на 5-ти октомври 2014 г. (неделя) и с цел недопускане на инциденти по време на ловните излети, същият ден няма да е ловен и за него няма да се утвърждават графици за ловуване. Той ще бъде компенсиран по Коледните празници, когато ще има един допълнителен ден за ловуване на едър дивеч.

Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Ловец с наличие на концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични или упойващи вещества, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

Всички ловци трябва да са екипирани с шапка, жилетка или облекло с ярък сигнален цвят. При липса на светлоотразителни елементи те подлежат на санкция в размер от 100 до 500 лева.

При използване на гладкостенно (гладкоцевно) оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип „куршум“. Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите при провеждането на ловните излети.

Преди началото на ловния излет се провежда задължителен инструктаж от ръководителите на лова, проверява се наличието на заверени ловен билет и членска карта, както и разрешително за носене на ловно оръжие на всеки ловец и се попълва съответното разрешително за лов.

Проверките на служители на Изпълнителна агенция по горите съвместно с представители на Министерство на вътрешните работи продължават. Строго ще се следи за спазването на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагането му.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар