Експерти анализираха състоянието на черната мида и рапана в Черно море

Снимка:

Дейностите са извършени по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси в Черно море”

Учените от Института по рибни ресурси (ИРР) във Варна изследваха популациите на черната мида (Mytilus galloprovincialis) и рапана (Rapana venosa) пред българския бряг на Черно море. Експертите установиха количествата, размерите и разпределението на двата вида, и изследваха факторите на околната среда, които оказват влияние върху тези видове мекотели.

Дейностите са извършени по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси в Черно море” (ECRAMON-BLACK SEA), финансиран по програма БГ02 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. Проектът се изпълнява от ИРР – Варна, в партньорство с Института по рибарство и аквакултури-Пловдив.

Събраните данни сочат понижаване на количествата на черната мида и рапана, като последица главно от интензивното дънно тралиране. Известно възстановяване на популациите може да се постигне чрез въвеждане на защитени зони, в които дънното тралиране да бъде забранено, смятат учените. Според тях е необходимо да се упражнява ефективен контрол за недопускане на тралиране и в зоните от екомрежата НАТУРА 2000.

Мидените полета имат важна функция в екосистемата на Черно море. Черните миди се отличават с висока филтрационна способност, акумулират метали и други химични субстанции и създават специфични биотопи, поддържаши биоразнообразието и формиращи хранителна база за множество дънни и пелагични риби.

Същевременно морските мекотели – миди и рапана имат важно стопанско значение. Уловът на рапана се практикува от всички Черноморски страни. Според количеството му, този улов заема второ място по значимост след трицоната пред българския бряг. Линейните размери на рапана достигат между 4,6 и 10,3 см, а теглото – от 15 до 171,5 грама. Размерите на черната мида варират между 2,8 и 9,1 см. Проведено е моделно изследвание със софтуерен продукт MIKE 21, което показва възможност за добро развитие на популацията й в защитените зони.

Резултатите бяха представени на информационна среща пред риболовни асоциации във Варна. Данните от проекта могат да се използват от различни обществени екологични организации, образователни институции, ИАРА, МЗХ, МОСВ, сектор „Рибарство” и др.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.