1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. ЕС забрани вноса на червенобузите костенурки

ЕС забрани вноса на червенобузите костенурки

Червенобузите костенурки заплашват от изместване местните видове

Вносът на територията на Европейския съюз на широкоразпространения по зоомагазините аквариумен любимец червенобуза водна костенурка (Trachemys scripta elegans). Това се налага, поради факта, че червенобузата водна костенурка е силно инвазивен вид, който след изпускане в природна среда лесно се приспособява към условията, размножава се бързо и измества местните видове. Мярката се определя с Регламент на Комисията на Европейските общности. Като член на ЕС забраната важи и за нашата страна. Съгласно Регламент на

Комисията на Европейските общности, всички екземпляри от червенобузи костенурки, които вече се намират в границите на Европейския съюз, подлежат на регистрационен режим. Според разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие при установяване на нарушения, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Червенобузите, наречени още червеноухи костенурки, са несъмненно най-популярните влечуги сред любителите, те обитават блатата и бавнотечащите реки главно в Южните и Югоизточните части на САЩ. Малките животинчета, развъдени във ферми в големи количества, се продават на доста ниски цени в зоомагазините, което кара не малко хора да ги купуват импулсивно.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.