Горските инспектори от Варна съставиха 18 акта за един ден

15 от актовете са на фирма, притежаваща склад за преработка на дървесина в гр. Аксаково

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Варна са съставили 18 акта за установени административни нарушения по Закона за горите на две фирми, търгуващи с дървесина. Проверяващите са установили нередностите по време на рутинни проверки на в цехове и складове за преработка на дървен материал във Варненска област. 15 от актовете са на фирма, притежаваща склад за преработка на дървесина в гр. Аксаково. Инспектиращите са констатирали непопълване на всички необходими реквизити в 14 броя издадени превозни билети от обекта,  както и непредставяне на годишна справка за дейността на цеха. Останалите 3 акта са на фирма, която извършва продажба на дървесина в гр. Варна, като  2 от тях са за неиздаване на 2 броя превозни билета от обекта и 1 - за немонтирано видеонаблюдение в склада.

Проверките продължават.