ИАГ представи Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.

Събитието се проведе в контекста на честванията на Международния ден на горите – 21 март

Енергията от дървесна биомаса ще намали парниковите емисии и атмосферни замърсявания, единодушни са експертите, присъствали на дискусиите, провели се по време на четвърто заседание на заинтересованите страни на 20 и 21 март 2018 г.

Темата за горите като основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух е изключително актуална и кореспондира изцяло с мотото „Гори и устойчиви градове“ на тазгодишния международен ден на горите и неслучайно представянето на Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. е предвидено за днешния ден, каза Даниела Ангелова, директор на дирекция АПОЧР в ИАГ и ръководител на проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз.

Документът дава реалистична насока за бъдещото развитие в областта на производството на енергия от горска биомаса, определена на базата на действащите европейски политики и регулации, както и на основа на потребностите, потенциала и възможностите за използване на горско-дървесна биомаса в България, каза инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция ПГТ в ИАГ при представянето на плана.

Освен аналитична част, планът съдържа стратегическа рамка с приоритети, мерки и дейности и система за мониторинг на изпълнението. На базата на направения анализ са предложени конкретни действия и мерки за най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за производство на енергия като са спазени всички критерии за устойчивото  използване на горската биомаса в съгласие с европейските и български регулации по отношение възобновяемите източници на енергия.

Приоритетите залегнали в плана определят необходимостта от търсене на възможности за въвеждане на нови методи и начини за потребление на енергия от горска биомаса въз основа на подобрена политическа и нормативна рамка и чрез въвеждане на необходимите стимули и съвременни зелени технологии. Изпълнението на предвидените в плана мерки и дейности ще доведе до трайно подобряване на чистотата на въздуха и за смекчаване на влиянието на климатичните  промени и ефективното оползотворяване на биомасата като възобновяем, но изчерпаем ресурс.

Обсъдени бяха възможностите за популяризиране на националния план и осигуряването на подкрепа на национално и регионално ниво за мерките и дейностите, предвидени в стратегическата част на плана.

 Националният план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. е изготвен по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз с партньори от осем европейски държави. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталония, Испания.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.