Изготвен е анализ за популацията на дивата свиня за периода 2017 – 2021 г.

Груповият лов провокира миграции на дива свиня на големи разстояния и ускорява разпространението на АЧС

Експерти от Изпълнителна агенция по горите изготвиха анализ на ползването на дивата свиня от 2017 до 2021 г. С оглед усложнената епизоотична обстановка от болестта aфриканска чума по свинете, за периода бяха предприети редица мерки от ловностопанска гледна точка за редуциране плътността на дивата свиня до приемливи нива от 0,3-0,5 бр. на 100 ха. Анализът показва, че  общо за страната изискването в национален мащаб е изпълнено. 

Поради спецификата си груповият лов провокира миграции на дива свиня на големи разстояния като по този начин ускорява разпространението на АЧС. По тази причина и за да бъде дадена по-голяма възможност за възстановяване на запасите на вида, Изпълнителна агенция по горите предлага намаляване на броя на излетите за групово ловуване на дива свиня за сезон 2021/2022 г. Едновременно с това трябва да продължат да се съблюдават мерките за биосигурност по отношение недопускане разпространението на АЧС. 

http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/4/index

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.