Македонски горски експерти бяха у нас за обмен на опит по въпросите за управлението на горите

Целта на визитата е да бъдат обсъдени възможности за подобряване на организацията на планиране, ползване и контрола в горските територии в двете държави

Македонски горски ръководители бяха у нас на еднодневно посещение за обмяна на опит по въпросите за управлението на горите. Срещата се организира от Изпълнителната агенция по горите и е в рамките на споразумение за сътрудничество между Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на земеделието, горите и водите в Р Македония. Целта на визитата е да бъдат обсъдени възможности за подобряване на организацията на планиране, ползване и контрола в горските територии в двете държави.

„Имаме общи цели в разрешаването на проблемите и въпросите, свързани със стопанисването и управлението на горския ресурс, така че не случайно има добре разработен механизъм за сътрудничество между двете горски администрации“, каза инж. Григор Гогов - изпълнителен директор на Агенцията по горите при откриването на работната среща. „Ние сме готови да предоставим експертна помощ и да споделим нашите добри практики в разработването и прилагането на политиките в горския сектор, както и заедно да анализираме натрупания опит в стопанисването на горите в двете държави“, допълни инж. Гогов.    

Посещението е поредното от поредица срещи и работни формати между Изпълнителна агенция по горите и представители на Министерство на земеделието, горите и водите в Р Македония и Публично предприятие за стопанисване на държавните гори „Македонски шуми“.  

По време на срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани с подобряване нивото на контрол по опазването на горските територии и хармонизиране на националното законодателство в съответствие с изискванията на европейските регламенти за дървесината. Представители на германска софтуерна фирма запознаха присъстващите с разработка на система за проследяване движението на асортиментите до крайната дестинация – от гората до купувача или преработващото предприятие чрез използване на електронни устройства, с възможност за проследяване в реално време. Според специалистите системата създава условия за по-ефикасно прилагане на горскостопанските планове и тяхната връзка с материалното и финансово отчитане и данъчната система.