Масирани проверки за видеонаблюдение в складовете за дървесина в района на Ботевград

Проверките са съвместни с представители от НАП, Икономическа полиция и Инспекция по труда

Масирани проверки за видеонаблюдение в складовете за дървесина в района на Ботевград извършиха горски служители от Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите - София през последните два дни. Проверките са съвместни с  представители от Национална агенция по приходите (НАП), Икономическа полиция (ИП) и Инспекция по труда (ИТ).

Проверени са 12 обекта за дървесина в района на община Ботевград – село Врачеш, село Скравена и село Трудовец. В половината от обектите са констатирани нарушения по Закона за горите. Съставени са 4 акта за нефункционираща система за видеонаблюдение като дейността на един от обектите е спряна за срок от три дни заради липса на инсталирана камера. Останалите 6 акта са за  нередовно водене на дневниците за постъпила, преработена и експедирана дървесина, както и за непредставен в срок годишен отчет за дейността на обекта.

За допълнителни проверки са задържани дневници и кочани с превозни билети на два от обектите. Служителите от НАП и ИТ са изготвили протоколи, с които са разпоредили на управителите на фирми да се явят в гр. София за доуточняване на факти и съставяне на актове за установени административни нарушения.