Майка с малко мече са заснети в района на ДЛС Витошко-Студена

Кафявата мечка е защитен вид, включен в Червената книга

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Перник, е проверила сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин.  Пчелните кошери се намират в частен имот в района на ТП ДЛС „Витошко-Студена“, в границите на Природен парк „Витоша“.

Експерти от отдел „Биоразнообразие, защитени територии и зони“  са констатирали щетите и са поставили фото капани. На 4 и 6 декември  устройствата са заснели две мечки  - майка с малко.

Кафявата мечка, която се среща в България, е защитен вид, включен в Червената книга. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите си с човека.

Обикновено мечката усеща присъствието му отдалеч и се оттегля спокойно, по-опасна може да бъде срещата с майка с малко мече, защото го защитава на всяка цена.

РИОСВ призовава гражданите при намиране на екземпляри от защитен вид незабавно да сигнализират екоинспекцията и до пристигане на експерти да предприемат мерки за предотвратяване на безспокойството на животните.