Етикет: кафява мечка
post-image
Новини Околна среда

Директорът на РИОСВ-Пазарджик изиска Доклад за оценка степента на въздействие върху защитени зони „Западни Родопи” и „Родопи Западни”

Докладът е част от процедурата за разглеждане на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”