На семинар дискутираха устойчивото стопанисване на кестеновите гори на територията на ЮЗДП

Горите от обикновен кестен имат важно регионално значение

Устойчивото стопанисване на кестеновите гори на територията на Югозападното държавно предприятие дискутираха на семинар в Благоевград. В срещата участваха зам.-директорът на ЮЗДП инж. Антоанета Дивилска, служители от централно управление и териториалните поделения, представители на РДГ Благоевград. Основен лектор беше д-р инж. Светозар Михайлов, който сподели опита, проблемите и лесовъдските дейности за подобряване състоянието на кестеновите насаждения на територията на Благоевградска област.

Горите от обикновен кестен имат важно регионално значение. Разпространени са основно в районите на държавните горски стопанства в Първомай, Петрич, Катунци, Струмяни, Кресна, Симитли, Благоевград, Рилски манастир над с. Стоб, Дупница в местността „Стадиона“, Невестино - махала „Цинковци“, както и в „ДЛС Осогово”.

Кестенът страда от редица болести и неприятели и за да бъде запазен като дървесен вид, са необходими активни лесовъдски действия за подобряване на състоянието му, посочи в презентацията си д-р инж. Светозар Михайлов. По-голяма част от насажденията са болни и затова трябва да се предприемат спешни мерки. В региона има два вида насаждения - едните са на около 200 години и са известни като т.нар. „баби”, а другите са засадени в края на 70-те и 80-те години на миналия век. Според него старите насаждения постепенно трябва да се подмладят чрез гола сеч на малки площи и възобновяване с издънки или семенни фиданки. По отношение на залесяването то трябва да се извършва там, където има възможност за механизирана обработка на почвата /дълбока, рохка и плодородна/  и наличието на система, която позволява поне еднократно напояване през вегетационния период, подчерта експертът.

Участниците в семинара посетиха насаждения от питомен кестен на територията на „ДГС Симитли”, над с. Ракитна и дискутираха на терен здравословното състояние на горите.