Общото производството на аквакултури през 2014 г. намалява с 8%

Увеличава се броят на рибовъдни стопанства

По данни на ИАРА, през 2014 г. общото производството на аквакултури (зарибителен материал, риба и други водни организми за консумация) в страната намалява с 8% спрямо 2013 г., до 11 207 тона, като все пак остава съществено над нивата от предходните няколко години. В сравнение с 2013 г. се отчита намаление както при производството на зарибителен материал, така и при това на риба за консумация, под влияние на неблагоприятните климатични условия през годината (паднали проливни дъждове, довели до наводнения).

През 2014 г. отчетеното производство на зарибителен материал в рибовъдните стопанства възлиза на 2 093,3 тона - с 16,4% по-малко спрямо предходната година, Най-голям принос за този спад има намаленото производство на зарибителен материал от два от основните видове риби, значими за аквакултурното производство - шаран (с 53% на годишна база) и пъстър толстолоб (с 41%). Чувствително се свива и производството на зарибителен материал от руска есетра (с 97%), бяла риба (с 49%) и сом (с 16%).

Същевременно, производството на зарибителен материал от дъгова пъстърва нараства с 69,7% (до 1 074 тона), а това на бял амур и бял толстолоб съответно с 28 и 15%.

През 2014 г. производството на риба и други водни организми за консумация е в размер на 9 113,3 тона – с 5,8% по-малко в сравнение с предходната година.

Най-значително остава производството за консумация на дъгова пъстърва, шаран и пъстър толстолоб. При пъстрия толстолоб и шарана е отчетен значителен спад спрямо предходната година, съответно с 30,2 и 22,4%, а при дъговата пъстърва – по-умерен – със 7%. Намаление бележи и производството за консумация на сребриста каракуда (с 42,1%), бял амур (с 13,1%), сом (с 28,1%), бяла риба (със 7,2%) и др.

През 2014 г. аквакултурното производство на черна морска мида за консумация се увеличава с 38,5% спрямо предходната година, достигайки 2 474,6 тона.

През годината е отчетено производство и на видове риби, които са приулов в екстензивните и полуинтензивни топловодни стопанства – платика, уклей, сребриста каракуда, речен костур, червеноперка. Тези видове не са обект на целенасочено развъждане и отглеждане в аквакултурното производство.

Във връзка със забраната за извършване на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната, влязла в сила от м. август 2012 г., и свързаната с това пререгистрация, се увеличава броят на активните регистрирани производители на аквакултури.

По данни на ИАРА, общият брой на активните рибовъдни стопанства към края на 2014 г. е 552, при 510 броя година по-рано. От тях, 517 са за сладководни аквакултури, а 35 - за морски аквакултури.

През 2015 г. се очаква производството на аквакултури в специализираните рибовъдни стопанства да надхвърли миналогодишното. Основание за тази прогноза дават нарастващият брой на рибовъдните стопанства и възможностите за финансиране на аквакултурното производство по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.