1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Повече от 4000 проверки за 4 дни на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите

Повече от 4000 проверки за 4 дни на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите

Съставени 68 акта и 41 констативни протоколи

Повече от 4000 проверки за 4 дни са извършили инспекторите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Проверките са реализирани в периода от 15-и до 18-и април включително, а в резултат на контрола за съставени 68 акта и 41 констативни протоколи.

В посочения период служителите в държавните предприятия са провели 1849 инспекции. Контрол е извършен на 866 обекти за добив на дървесина, на 667 превозни средства, на 55 ловци, 11-риболовци и други 250 физически лица. Съставени са 20 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 48,10 пространствени кубически метра дърва, 2 каруци, два моторни триона и 3 други инструмента за дърводобив.

През последните 4 дни 117 екипа на Регионалните дирекции по горите са извършили 2204 проверки. Инспектирани са 260 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 250 обекта за добив на дървесина, 922 превозни средства, транспортиращи дървесина, трима ловци, 43 риболовци и 728 физически лица. В резултат на контрола служителите са съставили общо 41 констативни протоколи и 48 акта за установени административни нарушения, в следствие, от които са задържани общо 38,70 пр. м3 дърва за огрев, 2 моторни превозни средства и една каруца.

Трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик са проверени общо 238 превозни средства, транспортиращи дървесина от три екипа, като в хода на извършените проверки на ПКГП е установено едно нарушение на горското законодателство, изразено в транспортиране на дървесина с товарно моторно превозно средство, което не е снабдено GPS – устройство. За констатираното нарушение е съставен един констативен протокол от служители на РДГ Пазарджик, като предстои да бъде съставен акт.

През горепосочения период служители на РДГ София са установили, че в обект за добив на дървесина, попадащ в горска територия – държавна собственост, находяща се в землището на гр. Ихтиман, ТП „ДГС Ихтиман“ е извършен добив на 28 бр. дървета от дървесните видове зимен дъб и цер, немаркирани в основата им с контролна горска марка. За констатираното нарушение е съставен акт на лицето, получило позволителното за сеч, с което е разрешен добива на дървесина от обекта.

Установените нарушения през периода са изразени предимно в добив на дървесина от немаркирани дървета, транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, транспортиране на дървесина с превозни средства, с не функциониращи GPS – устройства, както и с превозни средства, които не са снабдени с проследяващи устройства, изградени системи за постоянно видеонаблюдение на обекти, в които постъпва, преработва се и се извършва търговия с дървесина, неотговарящи на нормативните изисквания, извършване на дейности в горски територии без притежание на разрешително за достъп и други. 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.