Повече от 78 000 дка гори ще бъдат третирани срещу ръждива борова листна оса, борова процесионка и гъботворка през настоящата година

Повече от 13 000 дка горски територии в иглолистни насаждения се предвиждат за въздушно пръскане

Повече от 78 000 дка гори ще бъдат третирани срещу ръждива борова листна оса, борова процесионка и гъботворка през настоящата година. Предвидените лесозащитни дейности бяха обсъдени и приети на проведено редовно заседание на Националната комисия по лесозащита, в което взеха участие представители на трите лесозащитни станции – София, Пловдив и Варна, членовете на комисията от Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Държавните горски предприятия, както и водещи учени в областта на лесозащитата, професори и доценти от Института за гората и Лесотехническия университет.

Повече от 13 000 дка горски територии в иглолистни насаждения се предвиждат за въздушно пръскане с цел намаляване повредите от ръждивата борова листна оса и боровата процесионка. Площите са определени на база на представените отчети за извършените мероприятия през 2020 г. и направените прогнози за 2021 г. като ще бъдат обхванати райони на държавни горски стопанства Рилски манастир, Кюстендил, Кирково, Крумовград, Момчилград, Казанлък, Стара Загора, Държавно ловно стопанство Мазалат и общините Кюстендил и Кочериново.

Анализите и контролните обследвания на станциите показват и силно нападение от гъботворка в широколистните гори на територията на Държавно горско стопанство Видин,  ловни стопанства Балчик и Несебър, община Несебър и вилно селище „Русалка“, където експертите приеха да бъде извършена биологична борба срещу вредителя. На площ от 65 000 дка е предписано заразяване с ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga, която е ефективен регулатор на числеността на гъботворката.

Специалистите отчетоха, че здравословното състояние на горите в България е добро, което е показател за тяхното устойчиво стопанисване. Данните на трите станции показват значително намаляване на засегнатите площи от корояди, което се дължи на  своевременно провеждане на санитарни и принудителни сечи за усвояване на увредената дървесина, както и на неблагоприятните за развитието на насекомите влажностно-климатични условия.

През 2021 г. се предвижда извършаване на санитарни и принудителни сечи предимно в иглолистни гори, голямата част от които са в съхнещи борови култури. В широколистните гори основните проблеми са причинени от абиотични фактори.

Продължават наблюденията върху фитосанитарното състояние на полезащитните пояси от ясен в Добруджа и разпространението на дъбовата коритуха, за да се разработят мерки за ограничаване на въздействието и възстановяване на устойчивостта на горите.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.