Повишава се контролът при добива и извозването на дървесина

ИАГ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” сключиха споразумение за сътрудничество

Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ще работят заедно за повишаване на контрола при добива и извозването на дървесината. Двете институции сключиха споразумение за сътрудничество при пресичане и предотвратяване на нерегламентирани превози на дървен материал, съгласно установения законов ред.

Споразумението ще повиши ефективността от контрола съвместни проверки освен на законността на дървения материал и на претовареността на превозните средства, които осъществяват транспорта. Целта на общите действия е да се обедини отговорният експертен ресурс в общо разрешаване на проблемите, свързани с превоза на дървесина и като част от превантивните мерки за защита на пътната инфраструктура.

На база на споразумението ще бъде определен ред за обмен на информация между Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.