Проведе се първото заседание на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите

Снимка:

Изпълнителна агенция по горите ще изготви и експертен анализ, на база на който ще се дадат предложения за преразглеждане/предефиниране в посока по-високи нива на отговорностите за извършваните дейности в горските територии

Горите в България трябва да се управляват устойчиво и в тях да работят хора с морал, експертиза и отговорност. Най-важният проблем в горската система е липсата на достатъчно качествени кадри. Това е и причината, като първа задача от проведеното днес заседание на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите, да се анализира възможността и да се дадат предложения за повишаване на професионалното ниво на хората, които работят в системата. 

Изпълнителна агенция по горите ще изготви и експертен анализ, на база на който ще се дадат предложения за преразглеждане/предефиниране в посока по-високи нива на отговорностите за извършваните дейности в горските територии.

На проведеното заседание бе решено да се анализират  отделните интереси на ползвателите на горски ресурси и извършващите дейности в горските територии, на база на които Изпълнителна агенция по горите да е медиатор между заинтересованите страни. С диалог и публичност да се постигне баланс между различните ползватели (ловци, туристи, гъбари и др.), опазването на природата и биологичното разнообразие.

Предстои анализирането и обсъждането на поставените от инж. Красимир Дачев – председател на Управителния съвет на Асоциация на българските ползватели на дървесина проблеми относно: общото изпълнение на предвидените лесовъдски мероприятия (сечи) за 2021 г. (изпълнение на лесосечния фонд) и мерки за наваксване на изоставането; мерки за подобряване здравословното състояние на горите – спешно комплектоване на всички гори с влошено здравословно състояние, вследствие на биотични и абиотични фактори, както и предвиждане на противопожарни мероприятия – просеки, провеждане на отгледни сечи и т.н.; спешно иницииране и изготвяне на Национална стратегия за модернизация и механизация на добива в горите, което ще доведе до изсветляване на сектора, ограничаване на незаконния добив, похабяване на ценни сортименти, добавена стойност и по-щадящи методи за добив.

„Целта ни е отваряне на системата към хората. Да има повече публичен контрол. В Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите ние ще търсим баланс на интересите, за защита на горската система. Този консултативен орган ще даде възможност за повече прозрачност в работата ни, за чудваемост на проблемите, които имат хората с горските структури. Обсъждайки отделни предложения заедно ще търсим решенията. С взаимна помощ да започнем да ограничаваме натиска върху системата с публичност, прозрачност и максимално отворен диалог.“, каза д-р инж. Александър Дунчев – изпълнителен директор на ИАГ.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.