1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Проведе се първото заседание на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите

Проведе се първото заседание на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите

Снимка:

Изпълнителна агенция по горите ще изготви и експертен анализ, на база на който ще се дадат предложения за преразглеждане/предефиниране в посока по-високи нива на отговорностите за извършваните дейности в горските територии

Горите в България трябва да се управляват устойчиво и в тях да работят хора с морал, експертиза и отговорност. Най-важният проблем в горската система е липсата на достатъчно качествени кадри. Това е и причината, като първа задача от проведеното днес заседание на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите, да се анализира възможността и да се дадат предложения за повишаване на професионалното ниво на хората, които работят в системата. 

Изпълнителна агенция по горите ще изготви и експертен анализ, на база на който ще се дадат предложения за преразглеждане/предефиниране в посока по-високи нива на отговорностите за извършваните дейности в горските територии.

На проведеното заседание бе решено да се анализират  отделните интереси на ползвателите на горски ресурси и извършващите дейности в горските територии, на база на които Изпълнителна агенция по горите да е медиатор между заинтересованите страни. С диалог и публичност да се постигне баланс между различните ползватели (ловци, туристи, гъбари и др.), опазването на природата и биологичното разнообразие.

Предстои анализирането и обсъждането на поставените от инж. Красимир Дачев – председател на Управителния съвет на Асоциация на българските ползватели на дървесина проблеми относно: общото изпълнение на предвидените лесовъдски мероприятия (сечи) за 2021 г. (изпълнение на лесосечния фонд) и мерки за наваксване на изоставането; мерки за подобряване здравословното състояние на горите – спешно комплектоване на всички гори с влошено здравословно състояние, вследствие на биотични и абиотични фактори, както и предвиждане на противопожарни мероприятия – просеки, провеждане на отгледни сечи и т.н.; спешно иницииране и изготвяне на Национална стратегия за модернизация и механизация на добива в горите, което ще доведе до изсветляване на сектора, ограничаване на незаконния добив, похабяване на ценни сортименти, добавена стойност и по-щадящи методи за добив.

„Целта ни е отваряне на системата към хората. Да има повече публичен контрол. В Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите ние ще търсим баланс на интересите, за защита на горската система. Този консултативен орган ще даде възможност за повече прозрачност в работата ни, за чудваемост на проблемите, които имат хората с горските структури. Обсъждайки отделни предложения заедно ще търсим решенията. С взаимна помощ да започнем да ограничаваме натиска върху системата с публичност, прозрачност и максимално отворен диалог.“, каза д-р инж. Александър Дунчев – изпълнителен директор на ИАГ.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.