Етикет: дейности
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

122 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски “ от ПРСР 2014-2020 преминават до следващ етап на оценка

ДФЗ - РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите
post-image
Новини Горско стопанство

Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите

Той е част от екипа изготвил проекта на Закона за горите от 2011 г. и е съавтор на концепцията за реформа в горския сектор