Служители на РДГ Благоевград залесяваха в района на с. Стара Кресна

Създаването на нови гори, се постига с полагане на много усилия и най-вече постоянство

Служители на Регионална дирекция по горите - Благоевград извършиха попълване на залесената от тях площ през пролетта на тази година. Създадена беше черборова култура на част от засегнатата горска площ при големия пожар в района на с. Стара Кресна, общ. Кресна. Попълването се налага, тъй като част от фиданките са изсъхнали поради продължителното засушаване и изключително неблагоприятните условия на терена.  Създаването на нови гори, се постига с полагане на много усилия и най-вече постоянство, убедени са експертите-лесовъди.