1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. За периода от 26 юли до 1 август 2021 г. служителите на РДГ са извършили 4 565 проверки

За периода от 26 юли до 1 август 2021 г. служителите на РДГ са извършили 4 565 проверки

От началото на годината в горски територии са възникнали 135 пожара, опожарили 5143 декара, като 263 дка гори са засегнати от върхови пожари

За периода от 26 юли до 1 август 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 565 проверки. 

Проверени са 430 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 735 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 2 029 превозни средства, транспортиращи дървесина, 347 ловци и риболовци, 1 024 физически лица.

210 са извършените проверки в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.

Служителите от регионалните дирекции по горите са извършили комплексни и тематични проверки.

През изминалата седмица са съставени общо 36 констативни протокола и 71 акта за установени нарушения по Закона за горите. Задържани са 0,05 куб. фасонирана дървесина, 48,9  пр. куб. м. дърва за огрев и едно моторно превозно средство.

Осем съвместни проверки са извършени от служители в регионалните дирекции по горите, МВР и НАП. 

При проведена съвместна специализирана акция от горски инспектори при Регионална дирекция по горите - Пловдив и представители на Районно управление на МВР – Труд, по съхранение и транспортиране на дървесина са задържани 30 пространствени куб. м дърва за огрев. Обект на проверката са били 16 частни адреса в с. Рогош, община Марица. На три от адресите е установено, че незаконно се съхранява дървесина от дървесен вид топола, немаркирана и без документ, доказващ законния й произход. 

Съставени са три акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите. Образувани са административнонаказателни производства. Преписките предстои да бъдат изпратени и в Районна прокуратура - Пловдив за проверка за наличие на данни за извършено престъпление по Наказателния кодекс. 

През отчетния седмичен период работи един мобилен екип служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Велико Търново, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно ловно стопанство Витиня“ и ТП „Държавно горско стопанство Своге“, на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово – ТП „Държавно горско стопанство Севлиево“, на  Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян – ТП „Държавно горско стопанство Алабак“ и ТП „Държавно ловно стопанство Чепино“.

Извършени са общо 32 проверки, в това число на 7 обекта за добив на дървесина, 2 обекта по чл. 206 от ЗГ, 17 превозни средства и 4 физически лица. 

Съставен е един акт по Закона за горите и 2 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Пазарджик и РДГ София. Задържани са едно моторно превозно средство и 6 пр. куб. м дърва за огрев.

От началото на годината в горски територии са възникнали 135 пожара, опожарили 5143 декара, като 263 дка гори са засегнати от върхови пожари. 

През отчетния период служителите на Природен парк „Сините камъни“ извършиха косене на тревни площи, лакиране на информационни табла, маси, пейки, къщички, ремонт и боядисване на парапети, стълби, решетки, почистване на територии в Информационен посетителски център „Хайдушка пътеката“, на връх „Българка“, детски кът „Кълвача“ и на прилежащата територия около него. Дадена бе първа помощ на две дехидратирани птици - кукумявка и щъркел, и същите бяха изпратени за преглед в Спасителния център за дивите животни в Стара Загора.

Експерти от Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“, с участието на скаути от Франция ремонтираха и импрегнираха маршрути „По стъпките на Ботевата чета“ и Наследствена пътека Вратица. Извършен бе и ремонт на дървени огради на две еутрофни езера в района на х. „Пършевица“. 15 туристи взеха участие в организирания излет до пещерата „Леденика“.

Деца от лятната академия от ЧНУ „Селестен Френе“ посетиха „Царството на зелениката“ в Природен парк „Странджа“. Експертите от парковата дирекция им представиха растенията-ендемити, останали от Терциера, като им обърнаха внимание на това, колко е важно те да бъдат опазени. 30 туриста от клуб „Start live“ посетиха маршрута „Извори и пещери на река Младежка“, а служителите от Дирекцията ги запознаха с уникалността на ПП „Странджа“, защитената местност, реката, пещерите и техните обитатели.

Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“ посрещна 32 деца от детска занималня „Матилда“ по маршрут „Песента на гората“. През изминалата седмица служителите извършиха поддръжка и ремонт на архитектурни елементи на "Син маршрут", почистване от отпадъци на местностите Горски кът, Янакиева чешма, Кът на влюбените, Калето. 

В ПП „Русенски Лом“ експерти към БДЗП поставиха GPS на двумесечен малък креслив орел.  Служителите на Парка извършиха мониторинг на птицата преди и след поставянето на GPS-а. От данните му се вижда, че птицата вече е излетяла от гнездото и прави първите си полети.

Беседа на 25 деца от Гьоте институт  изнесоха служители от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ през отчетния период на Музея на мечката.  Над 60 служители от хранителна верига „Фантастико“  участваха в образователен преход от м. Златните мостове - м. Момина скала - м. Златни мостове, заедно с експерти фауна и туризъм от ДПП „Витоша“.

Служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ освежиха туристическата маркировка по маршрутите от село Ключ до „Ключките водопади“ и от село Ключ до водопад „Мангъро“. Поставиха още два броя фотокапани на терен. Основно ремонтираха информационно дървено табло разположено по тематичен туристически маршрут „Животът на кестена“, както и освежиха с лак две дървени табла по същия маршрут. Ремонтираха изградената преди време чешма по туристически маршрут от село Скрът до водопад „Мангъро“. Продължиха и дейностите  за поставяне на забранителни табелки за палене на огън и за хвърляне на отпадъци по тематични маршрути в парка.

Експертите от Лесозащитна станция – Пловдив заложиха проби за фитопатологичен анализ от бял и черен бор от района на ДГС Асеновград.  Извършен е преглед на постъпилите през м. юни и юли ЛПО в системата.  Определен е видът на осата по елшата, но той ще бъде окончателно потвърден след имагиниране на вредителя и при допълнителните наблюдения на евентуалното второ поколение. Извършен е анализ на състоянието на малката тополова стъкленка в резници с повреди от разсадник на ДГС Пазарджик. Установени са два вида паразитоиди и един вид ентомопатоген по ларвите на вредителя. Анализирани са и гали на малък тополов сечко от ДГС Хисар. 

Извършени са проверки на изпълнението на дадени предписания на ДГС Ардино, ДГС Кирково, ДГС Ивайловград, ДГС Хисар, ДГС Пловдив, ДГС Първомай, ДГС Асеновград, ДГС Алабак,  ДГС Мъглиж, ДГС Ст. Загора и наблюдения в ДГС Стара Загора в имоти на частни физически лица с 30% повреди от съхнене на бял и черен бор.

Анализа е, че нападенията от корояди са значително малко, съхненията на иглолистните гори бележат увеличаване на площите.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.