1. Начало
  2. Новини
  3. Храни, Напитки, Здраве
  4. От 1 ноември започва прием на заявки за плащане по Схемата „Училищен плод”

От 1 ноември започва прием на заявки за плащане по Схемата „Училищен плод”

През учебната 2010-2011 година общо 126 710 деца в страната могат да получават два пъти седмично пресни плодове и зеленчуци

От 1 до 10 ноември 2010 г. одобрените 1061 учебни заведения по Схемата „Училищен плод” могат да подават своите заявки за плащане в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

През учебната 2010-2011 година общо 126 710 деца в страната могат да получават два пъти седмично пресни плодове и зеленчуци.

Заявките за плащане трябва да съдържат отчет за разходваните суми за закупените плодове, които вече са предоставени на децата по схемата. Отчетният период обхваща от един до три месеца, като заявките се подават от първо до десето число на следващия месец. В случай, че последните един или два дни (9-ти и/или 10-ти) са почивни, срокът за подаване изтича в първия работен ден. Финансовото подпомагане по Схемата ще се изплаща до три месеца от подаване на валидна заявка.

Заявката за плащане се подава на хартиен и електронен носител и се придружава от следните документи:

• Изрично писмено, нотариално заверено пълномощно в оригинал или заповед от кандидата за лицето, упълномощено да подаде документите

Месечни отчетни карти на учебните заведения, на които са доставени плодове и зеленчуци /по образец/

• Копие от сертификатите за съответствие на качеството за доставените плодове и зеленчуци, съгласно Регламент (ЕО) на Комисията № 1580/2007/

• Копие от удостоверение за регистрация на обект за производство или за търговия с храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаденото от РИОКОЗ за пакетираните продукти от Приложение №3 на Наредба за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод”

• Всички заявители прилагат заверени "Вярно с оригинала" копия на първични счетоводни, разходооправдателни документи, доказващи закупуването на плодове и зеленчуци през периода, за който се иска плащането /фактура, платежно нареждане, касов бон/

• Всички заявители представят приемо-предавателен протокол за действително доставени количества /по образец на РА/, заверен от директора на учебното заведение и доставчика.

• Копие на справка от счетоводните записи - извадка от дневник за покупки.

  

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.