Резултатите по проект за обучение на ръководни и експертни кадри представя БАБХ

Конференцията ще се проведе днес в София

Днес, 15 май, от 11:00 ч. в зала „Сити“ на хотел „Бест Уестърн Сити Плюс“, град София, ул. „Стара планина“ №6 ще се проведе закриваща конференция за представяне на целите на проект по договор № ЦА12-22-78/11.06.2013 „Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол”.

Проектът е осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с управление и развитие на човешките ресурси и със стратегическите цели на официалния контрол. Целеви групи на проекта са ръководни и експертни кадри на централно и областно ниво на Българска агенция по безопасност на храните.

Основните дейности са обучения на служителите на БАБХ за придобиване на нови управленски умения, за допълнителни знания в специфични области, свързани с безопасността на храните и за повишаване квалификацията за одитиране на системи за управление безопасността на храните и фуражите.

Постигнатите резултати са обучени ръководни кадри на БАБХ по стратегически мениджмънт, обучени специалисти по човешки ресурси за управление и оценка на изпълнението в държавната администрация, както и обучени експерти по специализирани теми, свързани със заразните заболявания при животните, оценка на риска във връзка с безопасността на храните, също и за извършване на одит в предприятия за производство и търговия с храни, и оценка на наличните системи за управление на безопасността на храните и на фуражите.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.