129 срещи в областта на околната среда и климата отчита МОСВ за Българското председателство

Българското председателство изготви първи ревизиран компромисен текст по предложението за Директива за водите, предназначени за консумация от човека

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС бяха проведени 129 срещи в областта на околната среда и климата, от които два Съвета на министрите на околната среда в Брюксел и в Люксембург и един Неформален съвет на министрите на ЕС по околна среда в София.

Преходът към кръгова икономика беше ключов приоритет в областта на околната среда за Българското председателство. На 25 юни по време на последния Съвет на министрите по околна среда бяха приети заключенията за плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

Темата за качеството на въздуха също беше поставена, като един от основните приоритети. На проведения в началото на февруари съвместно с Европейската комисия 21-ви Европейски форум по екоиновации за качество на въздуха се постигна съгласие, че подобряването на качеството на въздуха е не само екологичен, но и социално-икономически проблем. Това беше и основна тема на провелия се през април Неформален Съвет по околна среда в София. Държавите членки бяха единодушни, че са необходими още и спешни действия за постигане на целта. Те изтъкнаха необходимостта от по-добра координация между различните управленски нива и различните икономически сектори, които имат отношение към проблема.

По-доброто регулиране също беше обсъдено на Неформалния Съвет по околна среда в София. Фокусът на дискусията беше насочен към необходимостта от подобряване на координацията между различните нива на управление. По-ясното и лесно приложимо законодателство, без прекомерна регулация и административна тежест, с работещи механизми за докладване, мониторинг и оценка беше споделената визия за по-добро регулиране. Темата беше адресирана и в контекста на „позеленяването“ на Европейския семестър по време на проведения обмен на мнения в рамките на мартенския Съвет по околна среда.

Българското председателство проведе финалните преговори с Европейския парламент по законодателния пакет „Отпадъци“, който е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 14 юни, по Регламента за включване на сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство“, както и по Регламента за споделяне на усилията в Рамката по енергетика и климат на ЕС до 2030 г.

Успешно бяха проведени триалозите с ЕП по предложението за Регламент за наблюдение и докладване на емисиите на въглероден диоксид и разхода на гориво на нови тежкотоварни превозни средства, като в рамките на Съвета на ЕС по околна среда на 25 юни Регламентът окончателно беше приет.

Българското председателство изготви първи ревизиран компромисен текст по предложението за Директива за водите, предназначени за консумация от човека. В него бяха въведени някои съществени изменения в сравнение с предложението на Комисията, с което се дава възможност на Австрийско председателство да финализира преговорите.

Председателството изготви и първи ревизиран текст, отразяващ дискусиите до момента по предложението за Регламент за установяване на емисионни стандарти за нови леки и нови лекотоварни МПС.

От началото на година се проведоха и 72 срещи на подготвителните органи към Съвета на Европейския съюз, 12 срещи в София (21-ви европейски форум по Еко-иновации в областта на качеството на въздуха), девет на ниво генерални директори/директори, среща на аташета на държавите членки по околна среда и конференция на тема „Кръгова икономика“ под патронажа на МОСВ. 17 срещи бяха проведени в други държави членки, както и в трети страни във връзка с редица международни конвенции. Проведоха се и 25 експертни срещи във връзка с подготовката на Европейския съюз за срещата на СОР 24 в Катовице в края на годината.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.