500 проекта по мярка 121 вероятно ще бъдат отказани от ДФЗ

АЗПБ предлага да бъдат пренасочени средства от Гаранционния фонд

500 проекта на стойност над 150 млн. лева вероятно ще бъдат отказани от ДФ „Земеделие“ поради липса на средства по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ в Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Основна част от застрашените проекти са на малки земеделски производители, развиващи дейност в секторите зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство. Заявленията за подпомагане на тези земеделски стопани са приемани по време на предишното правителство, но сега трябва да бъдат одобрени и изпълнявани. Освен това, заложените в техните проекти инвестиции са именно в сектори, обявени като приоритетни за страната от настоящото управление, съобщават в пресъобщение до медиите от Асоциацията на земеделските производители в България.

Припомняме, че проектите бяха приемани от ДФЗ миналата година през месец юни и, според действащите наредби, трябваше да бъдат разгледани до октомври 2013 г. Това обаче не се случи и забавянето е вече близо половин година. Така над 900 проекта по мярка 121 отлежават в ДФЗ, а това забавяне ще се отрази и върху възможността за изпълнението на проектите, дори и да бъдат одобрени, тъй като те трябва да бъдат реализирани в срок най-късно до края на юни 2015 г. и изплатени до края на същата година. Рискът дори и проектите, за които към момента има средства по мярката, да не могат да бъдат изпълнени заради забавянето, е напълно реален. От друга страна има и стопани, които са се възползвали от предоставената възможност да започнат да изпълняват инвестиционните си намерения след подаването на заявленията си, въпреки че проектите  все още не са получили одобрение и е много вероятно тези вече изпълнени или частично изпълнени проекти да не могат да бъдат финансирани поради липсата на средства.

„Земеделските производители от по-слабите браншове – животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство – наистина разчитат на финансова подкрепа, за да модернизират стопанствата си и да се задържат на пазара, въпреки сериозната конкуренция. Затова сме длъжни да намерим решение за застрашените проекти”, заяви изпълнителният директор на АЗПБ Ивайло Тодоров.

За да се излезе от тази неблагоприятна за производителите ситуация и предвид необходимостта по-слабите браншове в земеделието да бъдат подкрепени с всички възможни средства, Асоциацията на земеделските производители в България предлага средства от Гаранционния фонд да бъдат пренасочени към мярка 121 на ПРСР. По този начин няма да се наложи тези проекти да бъдат отказани, а действащото управление ще демонстрира воля реално да подкрепи заявените като приоритетни земеделски браншове, посочватоще от АЗПБ.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.