ДФЗ приканва земеделските стопани своевременно да подадат заявки за плащане по сключени договори за финансиране по ПРСР 2007-2013 г.

Крайният срок за подаване на заявки е 15.10.2015 г.

Във връзка с приключването на програмния период 2007-2013 г., ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция приканва земеделските стопани за своевременно подаване на заявки за плащане по сключените от тях договори. От институцията напомнят, че всички разплащания по ПРСР 2007-2013 г. трябва да приключат до 31.12.2015 г. Най-късната дата за подаване на заявки за окончателно плащане по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата е 15.10.2015 г., като стриктно се спазва и определеният в договора срок за извършване на дейностите, както и за подаване на заявка за плащане. Затова в този период от годината се очаква прекомерна натовареност в регионалните офиси на ДФ „Земеделие” – РА и в централно управление.

ДФ „Земеделие” – РА е създал организация за ускоряване на процеса по обработване на заявките за плащане, с което се цели недопускане на загуба на европейски средства от Програмата. Въпреки това, ДФЗ приканва фермерите да подават заявки за плащане непосредствено след приключване на дейностите по проектите и окомплектоване на изискуемите документи, без да изчакват нормативно определения краен срок. По този начин ще се гарантира разплащането на одобрените проекти по Програмата в съответствие със заложените срокове и ще се намали риска от загуба на средства. Освен това ще се осигури нормалното протичане на работния процес на администрацията, ангажирана с обработка на заявките за плащане.

Предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, земеделските производители следва стриктно да се придържат към утвърдените образци на документите, придружаващи заявките за плащане; да се стремят към пълна окомплектованост; да спазват сроковете за отговор на уведомително писмо, с което се изискват допълнителни документи, регламентирани в съответната наредба по конкретната мярка; да оказват съдействие на служителите, обработващи документите, тъй като непредставянето в срок на изискани допълнителни документи и/или разяснения може да доведе до отказ за изплащане на част или на цялата финансова помощ.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.