Директорът на РДГ Пазарджик издаде заповед за забрана на достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии с огнища на АЧС

Заповедта е в сила от 04.09.2019 г. до 04.011.2019 г.

С издадената Заповед № РД 05-142/04.09.2019 г. се забранява достъп и движение в горските територии на лица и пътни превозни средства, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за предотвратяване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете (АЧС).

Ще бъдат поставени обозначителни табели, указващи забраната за достъп до инфектираните зони.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар