Директорът на РДГ София е издал заповед за забрана на достъпа до горски територии на ТП ДЛС Витиня

Забраната е в сила до 5 ноември 2019

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка заради африканската чума по свинете  със заповед№ РД-05-254/05.08.2019 г. на директора на РДГ София се забранява  достъпът и движението на физически лица и пътнотранспортни средства до горските територии в териториалния обхват на  ТП ДЛС Витиня.

 
Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар