Директорът на РИОСВ-Бургас издаде заповед за спиране на котел в „Топлофикация-Бургас“ ЕАД

Мярката се предприема заради експлоатация на котела в нарушение на комплексното разрешително на дружеството

При извършена от РИОСВ-Бургас проверка в „Топлофикация –Бургас“ ЕАД е установено, че водогреен котел за производствена топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса, функционира като емисионен точков източник без да е описан в действащото Комплексно разрешително. Експлоатацията му представлява  неизпълнение на условие от разрешителното. При проверката е извършено емисионно измерване на изпусканите от котела вредни вещества, при което са установени наднормени емисии по показатели прах и въглероден оксид.

Съгласно заповедта, котелът следва да бъде изведен от експлоатация до 24 часа от нейното получаване и пломбиран.

За нарушението ще бъде съставен и акт за административно нарушение  по Закона за опазване на околната среда.

За неспазване на условие от Комплексно разрешително законът предвижда санкция от 10 000 до 100 000 лева.

Дейността на котела може да се възобнови с разрешение на директора на РИОСВ-Бургас след привеждането й в съответствие с нормативните изисквания на екологичното законодателство.

Извеждането на котела от експлоатация няма да доведе до нарушаване в топлоподаването на гр. Бургас.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.