Документът за европейските фондове за 2014 г. – 2020 г. е публикуван за публично обсъждане

Снимка:

Проектът е разработен под ръководството на вицепремиера Зинаида Златанова

Проект на Споразумението за партньорство на България за периода 2014-2020г. е публикуван за второ публично обсъждане. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa 2014 г. – 2020 г. Проектът е разработен от междуведомствена работната група под ръководството на вицепремиера Зинаида Златанова, в която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др.

Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството:

  • Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж;
  • Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;
  • Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;
  • Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

Неофициалните преговори с Европейската комисия по Споразумението стартираха през месец април 2013 г., като в периода 23.07.– 07.08.2013 г. се проведе и първото му публично обсъждане. В края на месец ноември 2013 г. бяха получени коментари на Европейската комисия, като основните забележки са свързани с това, че инвестициите се насочват в твърде много области, че е необходимо засилване на регионалния подход и че следва да бъдат финализирани национални стратегии в ключови сектори като здравеопазване и административна реформа.

Проектът, предложен за втори кръг на обществени консултации, е преработен на база получените коментари. Инвестициите са приоритизирани с цел постигане на по-голям фокус и по-осезаем ефект от тях в дългосрочен план, оптимизирани са текстове в основни сектори като транспорт, околна среда, образование, изследвания и иновации. Поставен е и засилен акцент върху подхода за постигане на интегрирано териториално развитие, като са описани механизми за целенасочена подкрепа за развитието на Северозападния регион, който е най-бедният в ЕС, както и за насърчаване на местното развитие чрез инициативи на местните общности на цялата територия на страната.

Публичното обсъждане се провежда на портала за обществени консултации www.strategy.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg като коментари и предложения по документа може да се изпращат до края на м. януари. Очаква се официалните преговори по документа да стартират до началото на месец март.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.