1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Експертна група ще съдейства за изпълнението на мерките по ПУРБ и ПУРН

Експертна група ще съдейства за изпълнението на мерките по ПУРБ и ПУРН

Бяха обсъдени действията на отговорните институции по изпълнението и финансирането на мерките

Координационният съвет по водите (КСВ) създаде експертна група по Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Това реши Съветът на днешното си заседание под председателството на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Целта e eкспертната работна група да подпомогне изпълнението на мерките в двата плана и координацията между отговорните институции.

„Работата по ПУРН и ПУРБ е изпълнение на ангажименти към Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията, а така изпълняваме важни предварителни условия за използването на европейските структурни фондове“, посочи министър Димов. Важно е в бюджетната процедура за следващата година във всички ведомства да бъде предвидено финансирането на мерките, които трябва да бъдат предприети, каза министърът.

Бяха обсъдени действията на отговорните институции по изпълнението и финансирането на мерките в ПУРБ и ПУРН за периода 2016-2021 г. и националните програми за изпълнението им, представени от зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. За мобилизация при изпълнението и финансирането  им КСВ набеляза конкретни мерки.

Държавната агенция по метрологичен и технически надзор предостави информация за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Резултатите от контролната дейност по осигуряването на проводимостта на речните легла представиха експерти от МОСВ.

ПУРН и ПУРБ са стратегически документи, съществена част от интегрираното управление на водите във всеки от районите за басейново управление  и очертават  рамката на действия 6-годишен период. В същия период плановете се актуализират за следващия цикъл. За постигане на поставените цели  и предвидените мерки в двата плана е необходим значителен финансов ресурс.

КСВ е инструмент  за интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор.  Той  е постоянно действащ орган, чиито основните функции са свързани с координацията при  разработването и изпълнението на двата плана,  включително финансирането на мерките в плановете за опазване и възстановяване на водите и за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения.

 

Етикети МОСВ, ПУРБ, ПУРН
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.