ЕП одобрява съкращения на националните емисии на въглероден диоксид и планове за горското стопанство

Това са целите на два законодателни проекта на ЕС

Емисиите на CO2 от транспорт, земеделие, сгради и отпадъци трябва да се намалят с 30% в целия ЕС. Емисиите и абсорбирането на CO2 от горското стопанство и земеползването трябва да се изравнят до 2030 г.

Това са целите на два законодателни проекта на ЕС, които бяха приети във вторник. 
Целите на ЕС ще бъдат трансформирани в задължителни национални цели за секторите, които понастоящем не са включени в схемата на ЕС за търговия с емисии, като земеделие, транспорт, сгради и отпадъци, които заедно са отговорни за около 60% от емисиите на парникови газове в ЕС.

Тези съкращения ще допринесат за постигането на колективните ангажименти на ЕС в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% от всички сектори спрямо нивата от 1990 г.

„Дадохме най-доброто от себе си, за да постигнем амбициозен европейски регламент относно действия в областта на климата въпреки опитите на много правителства в ЕС да подкопаят амбициите ни,“ каза евродепутатът Хербен-Ян Хербранди (АЛДЕ, Нидерландия). „Благодарение на натиска от Парламента успяхме да намалим позволения въглероден бюджет с емисиите на около четири милиона автомобила. Европейските правителства ще трябва да направят повече и ще трябва да го направят по-скоро. Забавянето на действията в областта на климата вече не е възможно; този регламент изисква всички правителства да ускорят зелените инвестиции, за да се справят с емисиите от земеделието, транспорта, отпадъците и сградите,“ допълни той.

Горското стопанство като механизъм за борба с изменението на климата
ЕП също така прие отделен текст, имащ за цел намаляване на емисиите на парникови газове от земеползването и горското стопанство и увеличаване на количеството емисии, абсорбирани от горите, като начин за справяне с изменението на климата. Понастоящем горите в ЕС поглъщат еквивалента на почти 10% от всички емисии на парникови газове на ЕС всяка година.

Предложеният текст формулира правилата, според които държавите в ЕС трябва да гарантират, че обезлесяването се компенсира със засаждане на нови дървета, и очертава насоките за развитието на сектора с оглед на увеличаването на поглъщането на СО2 от гори, обработваеми земи и пасища. Евродепутатите подсилиха тези разпоредби, като допълниха, че от 2030 г. държавите членки ще трябва да увеличат абсорбирането на въглероден диоксид над нивата на емисиите в съответствие с дългосрочните цели на ЕС и Парижкото споразумение.

Докладчикът Норберт Линс (ЕНП, Германия) заяви: „Законодателството за земеползването и горското стопанство се отнася за положителния принос на земеделието и горското стопанство в борбата с изменението на климата. Парламентът работи да постигне баланс между гъвкавостта и сравнимите счетоводни правила на 28-те държави членки. Уверен съм, че успяхме в подсилването на биоикономиката – дървесен материал за строежа на къщи, мебели и биоенергия. С този законодателен текст ние изпращаме послание: искаме нашите гори в Европа да продължат да се стопанисват