Европейската конференция по приложна метеорология бе открита днес в столицата

Павел Гуджеров приветства участниците в Годишната среща на Европейското метеорологично дружество и Европейската конференция по приложна метеорология

Заместник-министър  Павел Гуджеров  приветства  участниците  и гостите на  Годишната среща на Европейското метеорологично дружество и Европейската конференция по приложна метеорология, която бе открита днес в столицата. Тя ще продължи  до 11 септември и в нея участват представители на Световната метеорологична организация и на европейски агенции.

"Изменението на климата е сред най-големите предизвикателства, с които човечеството трябва да се справи през следващите години", каза Павел Гуджеров. Затова трябва да предприемем спешни мерки. МОСВ разчита на обединените усилия на учени и експерти. Осъзната е необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между научните институции и държавното управление чрез диалога учени – държава – общество, с цел решаване на предизвикателства, пред които всички сме изправени.

Домакин на конференцията са Българското метеорологично дружество, Авиометеорологичния клуб на България,  Националният  институт по метеорология  и хидрология към БАН и Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Мотото на събитието през 2015 г. е „Метеорологично време с неблагоприятни последици и хидрологични  бедствия – от наблюдения до намаляване на щетите“.

Гуджеров  информира форума за инициирания от МОСВ процес по разработването на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата, която съвместно с всички компетентни ведомства трябва да бъде готова до края на 2017 г. В Стратегията трябва да бъдат заложени мерки за намаляване на уязвимостта на страната ни от климатичните промени и за подобряване на капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежното негативно въздействие от измененията на климата.