1. Начало
 2. Новини
 3. Институции
 4. Европейски зелен пакт: Европейската комисия се стреми към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите

Европейски зелен пакт: Европейската комисия се стреми към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите

Предвидени са прегледи на съответното законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството

Днес Европейската комисия прие плана за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ — ключов елемент на Европейския зелен пакт и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС.

EU
В него се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това. Планът свързва всички съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на съответното законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се изпълнят тези правни задължения.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви:

 Зеленият пакт има за цел изграждането на планета в добро здраве за всички. За да осигурим нетоксична околна среда за хората и планетата, трябва да действаме сега. Този план ще направлява нашата работа, за да постигнем тази цел. Вече въведените нови екологосъобразни технологии могат да помогнат да намалим замърсяването и да предложим нови възможности за бизнес. Усилията на Европа да изгради отново, но по-чиста, по-справедлива и по-устойчива икономика, също трябва да допринесат за постигането на амбицията за нулево замърсяване.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: 

Замърсяването на околната среда оказва отрицателно въздействие върху нашето здраве, особено сред най-уязвимите групи и групите в неравностойно социално положение, и също така е една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. Днес е по-важно от всякога ЕС да поеме водещата роля в световната борба със замърсяването. С Плана за действие за нулево замърсяване ще създадем здравословна среда на живот за европейците, ще допринесем за устойчиво възстановяване и ще стимулираме прехода към чиста, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика.

За да се насочи ЕС към целта за 2050 г. за по-здрави хора и планета, в плана за действие се определят ключови цели за 2030 г. за намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение. По-конкретно:

 • подобряване на качеството на въздуха с цел намаляване с 55 % на броя на случаите на преждевременна смърт, причинени от замърсяване на въздуха;
 • подобряване на качеството на водата чрез намаляване на отпадъците, пластмасовите отпадъци в морето (с 50 %) и пластмасовите микрочастици, отделяни в околната среда (с 30 %);
 • подобряване на качеството на почвите чрез намаляване с 50 % на загубите на хранителни вещества и на използването на химически пестициди;
 • намаляване с 25 % на екосистемите в ЕС, където замърсяването на въздуха застрашава биологичното разнообразие;
 • намаляване с 30 % на дела на хората, които имат хронични проблеми, причинени от шума от транспорта, и
 • значително намаляване на образуването на отпадъци и снижаване с 50 % на остатъчните битови отпадъци.

В плана са очертани редица водещи инициативи и действия, включително:

 fields

 • привеждане на стандартите за качество на въздуха в по-голямо съответствие с последните препоръки на Световната здравна организация,
 • преразглеждане на стандартите за качество на водите, включително в реките и моретата на ЕС,
 • намаляване на замърсяването на почвата и подобряване на възстановяването,
 • преглед на по-голямата част от законодателството на ЕС в областта на отпадъците с цел адаптирането му към принципите на чистата и кръгова икономика,
 • насърчаване на нулево замърсяване от производството и потреблението,
 • представяне на набор от показатели за екологосъобразността на регионите на ЕС с цел насърчаване на нулево замърсяване във всички региони,
 • намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, причинена от непропорционалния дял на вредните последици за здравето, които понастоящем се понасят от най-уязвимите;
 • намаляване на отпечатъка на външното замърсяване в ЕС чрез ограничаване на износа на продукти и отпадъци, които имат вредно, токсично въздействие в трети държави,
 • създаване на „живи лаборатории“ за екологични цифрови решения и интелигентно нулево замърсяване,
 • консолидиране на центровете на ЕС за знания за нулево замърсяване и обединяване на заинтересованите страни в платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване,
 • по-строги мерки за прилагане на принципите на нулево замърсяване съвместно с органите по опазване на околната среда и други органи.

Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, приета миналата година, планът за действие е израз на амбицията на ЕС за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда. Той съответства на целите на ЕС за неутралност по отношение на климата, здраве, биологично разнообразие и ефективно използване на ресурсите и се основава на инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, храните, кръговата икономика и селското стопанство. 

Тази година Зелената седмица на ЕС — най-голямата годишна проява относно политиката в областта на околната среда — ще даде възможност на гражданите в целия ЕС да обсъдят от 1 до 4 юни различните аспекти на нулевото замърсяване по време на основната конференция в Брюксел, онлайн и в рамките на над 600 партньорски прояви.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.