Германия е против еднакви директни плащания в ЕС

Разликите при премиите се обосновават от различните разноски за земя, труд и действия в полза на околната среда

Германия продължава да е против уеднаквяването на директните плащания в Европейския съюз. Това стана ясно по време на визитата на германския министър на земеделието Юлия Кльокнер в Полша.

При срещата си с полския агроминистър Кльокнер изтъкна, че има основателни причини директните плащания да не са еднакви във всички страни от Европейския съюз. Разликите при премиите се обосновават от различните разноски за земя, труд и действия в полза на околната среда, полагани от фермерите в отделните държави, смята Кльокнер. Друг важен фактор са различните нива на доходите извън селското стопанство.

Разговорите си с полската страна Кльокнер определи като много конструктивни. По думите й партньорството между Полша и Германия в аграрния сектор има съществен принос за сътрудничеството между всички европейски страни и помага за осигуряването на прехраната на населението, както и за запазването на работните места.