ИАГ започна проверки по изпълнението на договорите за стопанисване на дивеча в дивечовъдните участъци към горските стопанства

Договорите на фирмите са сключени през 2009-2010 година и са със срок на действие 15 години

Експерти от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) започнаха  проверки по изпълнението на договорите за стопанисването на дивеча в дивечовъдните  участъци в Държавните горски стопанства в цялата страна, там където е изтекъл половината от срока на действие на съответния договор.

От общо 250 дивечовъдни участъка, за 160 са сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча с юридически лица. Юридическите лица, които са спечелили процедурата и стопанисват дивечовъдния участък са задължени да внасят редовно годишната вноска за стопанисване на дивеча, да изпълняват бизнес програмата по години, да изграждат биотехнически съоръжения за дивеча, да подхранват дивеча чрез специализирана фуражна база,  да запазват  и обогатяват видовото разнообразие, да подобряват местообитанията, да опазват възпроизводството на дивеча,  да гарантират неговия биологичен минимум за достигане и поддържане на допустимите запаси, както и други дейности, свързани с грижата за дивата фауна.

До края на годината инспектиращите ловни служители ще проверят дали се изпълняват изискванията по договорите за стопанисване и ползване на дивеча, както и мероприятията, заложени в ловностопанските планове и  плановете на фирмите, които се грижат за съответните участъци. Договорите на фирмите са сключени през 2009-2010 година и са със срок на действие  15 години.

В проверките участват и експертите по лова от Регионалните дирекции по горите и държавните предприятия.

По данни на ИАГ през последните години запасите  от основните видове едър дивеч – благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон и дива свиня са стабилни с тенденция за леко увеличение всяка година, като дивата свиня в повечето райони на страната е със запас близък или над допустимия. При дребният дивеч фазанът и яребицата също са със стабилни запаси.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.