ИАГ публикува информация за повредената и добита дървесина от снеголоми, ветроломи, снеговали и ветровали за периода 2007-2014 г.

Най-голямо е количеството на добитата дървесина през последните три години

Изпълнителна агенция по горите разпореди с писмо Изх. № 6282/16.02.2015 г. на регионалните дирекции по горите да предоставят информация за засегнатите от снеголоми, ветроломи, снеговали и ветровали държавни гори и добитата дървесина от тях за периода 2007-2014 г. 

Обобщената информация изготвена по данни на ТП ДГС и ДЛС показва, че засегната площ от снеговали, снеголоми, ветровали и ветроломи през този период е 102597.6 ха в т.ч. 54835.7 ха в иглолистни и 47761.9 ха в широколистни гори. Добитата дървесина - лежаща маса за периода е 835389 куб. м иглолистна и 942605 куб. м широколистна дървесина. По години в кубически метри добитата дървесина е както следва: 2007 – 116513 м3; 2008 -252607 м3; 2009 – 164826 м3; 2010 – 167821м3; 2011 – 112580 м3; 2012 – 401972 м3; 2013 – 334465 м3; 2014 – 227210 м3. 

Най-силно са били засегнати районите на РДГ- В.Търново, РДГ-София, РДГ-Бургас,  РДГ – Сливен и РДГ-Смолян. Най-голямо е количеството на добитата дървесина през последните три години, когато площите със засегнатите насаждения са били най-големи, а обема на добитата дървесина варира от 230 000 м3 до 400 000 м3  на година.

В информацията не са включени данни за възникналите ледоломи, снеголоми и снеговали в края на м. февруари и началото на м. март 2015 г. До края на м. април се предвижда да приключи инвентаризацията на повредената допълнително дървесина.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.