Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Снимка:

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Целта е намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедури за промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди, за включване на земеделска земя в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар