1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Изменя се Устройственият правилник на Министерството на туризма

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на туризма

Прецизират се функциите и се извършват промени в числеността на административните звена

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на туризма, като целта е той да се приведе в съответствие с последните изменения в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, с Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи и с други нормативни документи.

Прецизират се функциите и се извършват промени в числеността на административните звена в Министерство на туризма, но в рамките на общата численост. Предвижда се част от функциите на дирекция „Административно правно обслужване и човешки ресурси“, свързани с информационното обслужване, да бъдат отделени и да се изпълняват от звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“, пряко подчинено на министъра на туризма, на което ще бъдат възложени и функциите по сигурност на информацията и по защита на личните данни. Звеното ще отговаря за оптимизиране на процесите но предоставяне на електронни административни услуги с оглед намаляване на административната тежест за граждани те и бизнеса и развитие на електронното управление в администрацията.

Необходимите щатни бройки за обезпечаване на посочените дейности ще бъдат осигурени чрез вътрешноведомствено компенсиране в рамките на утвърдената численост и средства за Персонал, в т.ч. работна заплата и осигурителни плащания.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.