Какъв е съставът на Тематичната работна група за Стратегическия план?

Към момента ТРГ почти не включва браншовици и фермери

Стана ясен съставът на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021 - 2027 г. 

В заповедта на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева можете да видите състава на работната група. 
 
Agro.bg изпрати официално запитване до МЗХГ за състава с акцент върху това защо липсват представители на отделните подсектори - Животновъдство, Пчеларство, Зеленчукопроизводство и други. Прави впечатление, че съставът е формиран 95% от служители на институциите.
Вижте и отговора от МЗХГ в пълния му вид:
 
"Публикуваната Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване състава на тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г., е издадена в съответствие с решението на Министерския съвет за създаване на ТРГ за разработване на всяка от програмите, финансирани от фондовете за посочения програмния период.
В Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. на МС за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021 - 2027 г., е определен и реда на участващите представители в ТРГ. Съгласно същото Постановление, за членове ще бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел в частна полза, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма. На сайта на МЗХГ предстои да бъде обявена покана за тяхното участие.
В момента в състава на ТРГ няма представители на юридически лица с нестопанска цел в частна полза каквито са представителите на браншовите организации в сектор ,,Земеделие”."
 
От министерството коментираха, че тепърва предстои да бъдат изпратени покани към браншовите организации у нас за участие в ТРГ. 
 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.