Кръговата икономика, ресурсната ефективност и нисковъглеродната икономика са приоритети на МОСВ в предстоящото българско председателство на ЕС

До 2030 г. трябва да се рециклират 65 % от битовите отпадъци

Приоритети на МОСВ в рамките на предстоящото българско председателство на ЕС ще бъдат кръговата икономика, ресурсната ефективност и нисковъглеродната икономика. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова в рамките на форум „Зелените градове на България. Идеите, хората и бизнесите, които водят към тях“ в „София Тех Парк“.

Предизвикателство е да се намери балансът между социално-икономическото развитие и опазването на околната среда, хармонията между екосистемите и човешката дейност, каза заместник-министърът. Тя отбеляза, че основните стратегически документи на европейско и национално ниво са насочени към развитието на производствени и потребителски модели, които не надхвърлят капацитета на екосистемите.

В сферата на отпадъците целите на европейско ниво са до 2030 г. да се рециклират 65 процента от битовите отпадъци, 75 процента от отпадъците от опаковки, да се депонират до 10 процента и 0 процента да е депонирането на разделно събрани отпадъци, посочи Николова. Тя припомни, че по ОПОС (2014-2020 г.) са заделени 562 млн. лева за ресурсно-ефективно управление на отпадъците и вече е обявена първата схема за 98 млн. лева, насочена към изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени отпадъци. „До края на годината ще се обявят още три схеми - за изграждане на компостиращи инсталации, за инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за инсталации за анаеробно третиране на отпадъци и за изграждането на последния трети етап от софийската система за управление на отпадъците“, посочи заместник-министърът.

Важна тема за „зеленото“ развитие на градовете е устойчивата градска мобилност, която е пряко свързана с глобалните проблеми на изменение на климата, с подобряването на качеството на въздуха и с намаляване на шумовото замърсяване, посочи Николова. „Развитието на устойчива мобилност и екологизирането на транспорта осигуряват навлизането на чиста енергия и намаляване на зависимостта от конвенционалните горива, ограничават емисиите на парникови газове и изменението на климата“, посочи тя.

Атанаска Николова припомни, че със средства по ОПОС (2007-2013 г.) са закупени 10 метровлака, 126 екологични автобуса, 20 трамвайни мотриси и 100 тролейбуса на обща стойност 320 млн. лева. Само с въвеждането в експлоатация на  метровлаковете в София са намалени вредните емисии с 2,78 хил. тона на година, като 2,6 хил. тона е редуцираният въглероден диоксид на годишна база, каза тя и добави, че такъв значителен ефект се постига и с въвеждането в експлоатация на останалите видове екологичен транспорт в градовете. „В рамките на новата ОПОС са заделени 111 млн. лева, които са насочени пряко към намаляване на нивата на замърсяване в 29-те общини в страната, които имат проблеми с качеството на атмосферния въздух“, посочи зам.-министърът.

МОСВ разработи през тази година национална схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, която се администрира от Националния доверителен екофонд и е на стойност 1 млн. лева. Пилотната фаза вече е в интензивен етап на изпълнение, в нея се включиха 4 държавни институции и 22 общини, които вече провеждат своите обществени поръчки или са закупили електрически превозни средства, които ще ползват, отбеляза Атанаска Николова.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.