Мегаизложението Агра беше открито от земеделския министър Десислава Танева

Тя коментира важни теми за сектора

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева откри 29-то издание на Агра в Пловдив - мегаизложение за агробизнес, вино, храни, техника и оборудване. До 23 февруари градът става притегателен център за дискусии, новости и иновации в земеделието. Международната петдневна селскостопанска изложба е важно икономическо събитие за земеделския бизнес в Югоизточна Европа. 

„Радвам се, че за поредна година имам честта да открия изложението Агра, което представя новостите в земеделието и всичко интересно за стопаните и агробизнеса. Форумът дава посоката на къде върви земеделският отрасъл, какви са иновациите, какво може да видим и да приложат фермерите в стопанствата си, идвайки тук и разглеждайки изложителите“, заяви Танева. По думите й 2020 година е ключова за земеделския отрасъл в ЕС, защото тази година ще бъде определен бюджетът за новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

До края на годината Министерството на земеделието ще разработи национални стратегически план за изпълнение на ОСП в новия програмен период 2021-2027 година. „Заедно със земеделската общност трябва да намерим решение на зелените предизвикателства, които са пред нас. България се намира на едно ниво с другите европейски страни по отношение на подготовката на стратегическия си план“, каза министърът. Тя благодари на университетската общност – поздрави Аграрния университет в Пловдив за SWOT анализа за околната среда и климата. Поздравления получиха също Университетът за национално и световно стопанство и Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия, чийто трудове станаха основа в земеделския дебат за бъдещите политики на България. Танева припомни, че от лятото Министерството започва написването на стратегическия план.

„Призовавам земеделците да са активни и да изпращат на специалния имейл адрес становища, които ще бъдат разгледани. Заедно с тях ще търсим намиране на земеделски практики, щадящи околната среда, общо предизвикателство, което заедно с науката и постиженията на бизнеса, ще търсим мерки, които щадят ресурсите и дават доход на фермерите“, коментира Танева. Тя допълни, че този форум е поле за обмяна на опит, успешни технологии и практики в тази посока.

Към земеделския сектор има силен инвестиционен интерес и се развива във възходящ тренд, отчете министърът.

„Инвестициите в аграрния отрасъл представляват 8% от инвестициите в цялата икономика на страната, при положение, че агросекторът дава между 3,5-3,8% от брутната добавена стойност. 7,7 милиарда лева са инвестициите в периода 2014-2019 година, а средно годишното ниво е между 1,3-1,9 милиарда. Виждате Програмата за развитие на селските райони не е основен инструмент, а е една незначителна част от инвестициите в сектора“, каза Десислава Танева. Тя коментира и плащанията за фермерите. По думите й те вървят по план, както и отварянето на мерките от ПРСР.

Автор: Данаил Андреев

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар