Министър Димов ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“ в Пловдив

Служителите на Министерството на околната среда и водите в София по традиция ще почистват района на Ловния парк

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще се включи в кампанията на бТВ „Да изчистим България заедно“ в Пловдив.  Заедно с кмета на район „Южен“ Борислав Инчев министърът ще помогне за почистването на парк „Молдавия“ от 9:30 часа.

Служителите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в София по традиция ще почистват района на Ловния парк.  В кампанията ще участват всички структури на МОСВ в страната – 16-те Регионалните инспекции по околната среда и водите, Дирекциите на Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 4-те Басейнови дирекции, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Служителите ще почистват защитени местности, паркови пространства и замърсени места.

За осма поредна година МОСВ е основен партньор в инициативата „Да изчистим България заедно“, като осъществява подкрепа при организацията и подготовката на националната кампания. С финансова подкрепа  на ПУДООС тази година е осигурено закупуването на 40 хил. чували и 40 хил. чифта ръкавици за еднократна употреба за събиране на отпадъци. За областните управи са разпределени бонове за гориво за транспортиране на събраните от доброволците отпадъци до Регионалните системи за управление на отпадъците (РСУО).

МОСВ напомня, че отпадъците трябва да бъдат транспортирани до регионалните съоръжения за сепариране и/или депониране и да не бъдат оставяни на местата на събирането им, за да се предотврати повторно замърсяване. В деня на кампанията общините са освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират почистването на своята територия. Осигурен е свободен достъп до регионалните депа.

Експерти в МОСВ и РИОСВ ще обобщават информация от общините за събраните количества отпадъци. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“ от 2012 г. насам са събрани близо 90 000 тона отпадъци на територията на цялата страна. Премахнати са над 10 000 нерегламентирани сметища.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар