Министър Василева ще представи пред кметове възможностите на общините да кандидатстват по екологични проекти

Първата среща ще е за кметовете от Североизточния район за планиране

От 2 юни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева започва информационен тур, на който ще представи пред кметове от цялата страна възможностите пред общините да кандидатстват за екологични проекти по финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Първата среща ще е за кметовете от Североизточния район за планиране, в който влизат областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Тя ще се състои на 2 юни от 13 ч. в сградата на община Търговище.

Втората среща ще е за кметовете на общини от Северния централен район за планиране, в който са областите Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново. Тя ще е от 10 ч. на 3 юни в сградата на община Велико Търново. Срещата съвпада по дата със спектакъла „Яко е да си еко“ с актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, който е част от едноименната образователно-информационна кампания на МОСВ. Преди представлението министър Василева ще награди тримата победители в „Зелената олимпиада“  в района за планиране.

Третата дискусия с кметовете ще е в Стара Загора на 6 юни от 11 ч. в сградата на общината. На нея са поканени кметовете от целия Югоизточен район за планиране, в който влизат областите Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.

Четвъртата среща ще е на 9 юни във Враца от 11 ч. в Изложбената зала на Регионалния исторически музей. На нея са поканени кметовете от Северозападния район за планиране, в който са Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч. В същия ден във Враца ще е спектакълът „Яко е да си еко“ с Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. Преди представлението министър Василева ще награди тримата победители в „Зелената олимпиада“  в района за планиране.

Петата среща на 10 юни ще е в Хасково в зала „Марица“ на областната управа от 11ч. Тя е за кметовете от Южен централен район за планиране, в който са Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Последната шеста среща ще е на 8 юни в София в зала 6 на НДК от 13 ч.